معنی و ترجمه کلمه grid polarization voltage به فارسی grid polarization voltage یعنی چه

grid polarization voltage


علوم مهندسى : ولتاژ پلاريزاسيون شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها