معنی و ترجمه کلمه grid rectifier به فارسی grid rectifier یعنی چه

grid rectifier


علوم مهندسى : يکسوساز شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها