معنی و ترجمه کلمه grid return به فارسی grid return یعنی چه

grid return


علوم مهندسى : سيم برگشت شبکه
الکترونيک : سيم برگشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها