معنی و ترجمه کلمه grid start به فارسی grid start یعنی چه

grid start


ورزش : حرکت اتومبيلها با هم در اغاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها