معنی و ترجمه کلمه grid terminal به فارسی grid terminal یعنی چه

grid terminal


ترمينال شبکه
علوم مهندسى : اتصال شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها