معنی و ترجمه کلمه grid ticks به فارسی grid ticks یعنی چه

grid ticks


علايم شبکه بندى نقشه
علوم نظامى : علايم مخصوص نشان دادن چند شبکه اى بودن نقشه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها