معنی و ترجمه کلمه grid to-plate capacity به فارسی grid to-plate capacity یعنی چه

grid to-plate capacity


علوم مهندسى : ظرفيت بين شبکه و اند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها