معنی و ترجمه کلمه grid zone به فارسی grid zone یعنی چه

grid zone


منطقه شبکه بندى نقشه
علوم نظامى : منطقه نقشه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها