معنی و ترجمه کلمه grid-anode transconductance به فارسی grid-anode transconductance یعنی چه

grid-anode transconductance


الکترونيک : رسانايى متقابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها