معنی و ترجمه کلمه gride به فارسی gride یعنی چه

gride


بريدن ،سوراخ کردن ،فرورفتن ،خراشيده شدن( باصداى تيز)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها