معنی و ترجمه کلمه grievance به فارسی grievance یعنی چه

grievance


تظلم ،نارضايى ،شکايت
قانون ـ فقه : موضوع شکايت
روانشناسى : شکايت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها