معنی و ترجمه کلمه griffin به فارسی griffin یعنی چه

griffin


( )griffon(افسانه )شير دال ،جانورى که نيم بدنش شير و نيم بدنش دال بوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها