معنی و ترجمه کلمه grime به فارسی grime یعنی چه

grime


دوده ،چرک سياه کردن ،چرک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها