معنی و ترجمه کلمه grimy به فارسی grimy یعنی چه

grimy


کثيف ،سياه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها