معنی و ترجمه کلمه grind به فارسی grind یعنی چه

grind


صاف کردن ،کوبيدن ،عمل خرد کردن يا اسياب کردن ،سايش ،کار يکنواخت ،اسياب کردن ،خردکردن ،تيز کردن ،ساييدن ،اذيت کردن ،اسياب شدن ،سخت کارکردن
علوم مهندسى : تيز کردن سايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها