معنی و ترجمه کلمه grinder به فارسی grinder یعنی چه

grinder


چرخ سمباده ،ميدان مشق و تمرين صف جمع ،دندان اسياب ،سنگ رويى اسياب ،تيز کن ،لله
علوم مهندسى : دستگاه سنگ سمباده
علوم نظامى : چرخ سمباده دستگاه سوپاپ تراش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها