معنی و ترجمه کلمه grinding arbor به فارسی grinding arbor یعنی چه

grinding arbor


علوم مهندسى : محور سنگ سمباده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها