معنی و ترجمه کلمه grinding attachment به فارسی grinding attachment یعنی چه

grinding attachment


علوم مهندسى : تجهيزات سنگ سمباده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها