معنی و ترجمه کلمه grinding capacity به فارسی grinding capacity یعنی چه

grinding capacity


علوم مهندسى : ظرفيت سنگ سمباده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها