معنی و ترجمه کلمه grinding wheel به فارسی grinding wheel یعنی چه

grinding wheel


چرخ سنگ زنى
علوم مهندسى : چرخ سمباده
عمران : چرخ سمباده
علوم هوايى : چرخ سنباده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها