معنی و ترجمه کلمه grinding به فارسی grinding یعنی چه

grinding


تراشيدن سوپاپ ،سمباده زدن
معمارى : ساييدن
علوم نظامى : تراش فلز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها