معنی و ترجمه کلمه gringo به فارسی gringo یعنی چه

gringo


(ميان امريکاييهاى اسپانيولى )خارجى ،بيگانه ،خصوصا انگليسى يا امريکايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها