معنی و ترجمه کلمه grip length به فارسی grip length یعنی چه

grip length


علوم هوايى : طول قسمت رزوه نشده ساقه پيچ که معادل حداکثر ضخامت قطعات متصل شونده ميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها