معنی و ترجمه کلمه gripe به فارسی gripe یعنی چه

gripe


تسمه قايق ،بند قايق ،گيره ،چسبيدن قبضه کردن ،چنگ زدن ،شکايت ،شکوه کردن ،نق نق زدن ،گله کردن ،گله ،محکم گرفتن ،با مشت گرفتن ،ازردن ،فهميدن ،گير،گرفتن ،چنگ ،تسلط،مهارت ،درد سخت ،تشنج موضعى ،قولنج
علوم نظامى : دستگيره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها