معنی و ترجمه کلمه griped به فارسی griped یعنی چه

griped


محکم گرفتن ،شکم را پيچ دادن ،زور اوردن ،گير يا گيره ،قبضه ،مشت ،فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها