معنی و ترجمه کلمه griper به فارسی griper یعنی چه

griper


نق نقى ،کسيکه مرتب شکايت ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها