معنی و ترجمه کلمه gripping appliance به فارسی gripping appliance یعنی چه

gripping appliance


علوم مهندسى : وسايل بست و مهارکنندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها