معنی و ترجمه کلمه griseous به فارسی griseous یعنی چه

griseous


(گ.ش.ـ ج.ش ).خاکسترى مايل به ابى ،فلفل نمکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها