معنی و ترجمه کلمه gristliness به فارسی gristliness یعنی چه

gristliness


شباهت به نرمه استخوان ،حالت غضروفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها