معنی و ترجمه کلمه grit chamber به فارسی grit chamber یعنی چه

grit chamber


معمارى : اطاق اخال گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها