معنی و ترجمه کلمه grittiness به فارسی grittiness یعنی چه

grittiness


ريگ دار،شن دارى ،حالت شنى ،جرات ،ثبات قدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها