معنی و ترجمه کلمه grivet به فارسی grivet یعنی چه

grivet


(ج.ش ).نوعى ميمون خاکسترى مايل به ابى افريقاى جنوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها