معنی و ترجمه کلمه grizette به فارسی grizette یعنی چه

grizette


دخترکارگردرفرانسه( که بيشترجامه خاکسترى مى پوشيد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها