معنی و ترجمه کلمه grizzled به فارسی grizzled یعنی چه

grizzled


خاکسترى رنگ ،داراى موهاى سفيد( شده)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها