معنی و ترجمه کلمه grocer به فارسی grocer یعنی چه

grocer


عطار،بقال ،خواربار فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها