معنی و ترجمه کلمه groin به فارسی groin یعنی چه

groin


کشاله ران ،بيخ ران ،(درمعمارى )محل تلاقى دو طاق ،دوطاقه کردن ،مثل خوک فريادکردن ،غرولند کردن
معمارى : کرانه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها