معنی و ترجمه کلمه grommet به فارسی grommet یعنی چه

grommet


ورم تمرکز گلوله
الکترونيک : پولک لاستيکى
علوم نظامى : حلقه روپوش کمربند گلوله ،حلقه ضامن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها