معنی و ترجمه کلمه grooming به فارسی grooming یعنی چه

grooming


ارايش ،تميز کردن( در حيوانات)
روانشناسى : تميز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها