معنی و ترجمه کلمه groove and tongue به فارسی groove and tongue یعنی چه

groove and tongue


فاق و زبانه
علوم مهندسى : کام و زبانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها