معنی و ترجمه کلمه grooved pulley به فارسی grooved pulley یعنی چه

grooved pulley


صفحه شياردار
علوم مهندسى : پولى شياردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها