معنی و ترجمه کلمه grooving plane به فارسی grooving plane یعنی چه

grooving plane


رنده کام کنى
علوم مهندسى : رنده شيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها