معنی و ترجمه کلمه grooving tool به فارسی grooving tool یعنی چه

grooving tool


علوم مهندسى : ابزار کام کنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها