معنی و ترجمه کلمه grosbeak به فارسی grosbeak یعنی چه

grosbeak


(ج.ش ).سهره و سينه سرخ و مانند انها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها