معنی و ترجمه کلمه gross amount به فارسی gross amount یعنی چه

gross amount


عمران : مبلغ ناخالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها