معنی و ترجمه کلمه gross domestic product (g.d.p) به فارسی gross domestic product (g.d.p) یعنی چه

gross domestic product (g.d.p)


بازرگانى : توليد ناخالص داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها