معنی و ترجمه کلمه gross expenditure به فارسی gross expenditure یعنی چه

gross expenditure


بازرگانى : هزينه ناخالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها