معنی و ترجمه کلمه gross motor activity به فارسی gross motor activity یعنی چه

gross motor activity


ورزش : فعاليت حرکت عمده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها