معنی و ترجمه کلمه gross national expenditure به فارسی gross national expenditure یعنی چه

gross national expenditure


بازرگانى : هزينه ناخالص ملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها