معنی و ترجمه کلمه gross national income (g.n.i) به فارسی gross national income (g.n.i) یعنی چه

gross national income (g.n.i)


بازرگانى : درامد ناخالص ملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها