معنی و ترجمه کلمه gross national product (g.n.p) به فارسی gross national product (g.n.p) یعنی چه

gross national product (g.n.p)


بازرگانى : توليد ناخالص ملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها